Energielabel

Wat is een energielabel?

Het energielabel voor woningen geeft informatie over het energieverbruik en daarmee de energiekosten van een woning. Denk hierbij aan de mate van isolatie van de woning en de zuinigheid van installaties voor verwarming, warm water ventilatie. Het label geeft aan tot welke energieklasse een woning of gebouw behoort, van A tot en met G. Bij een energielabel A zijn er nog slechts weinig besparingsmogelijkheden toe te passen.

Bij label G zijn er nog veel mogelijkheden om een bedrijfspand of woning energiezuiniger te maken. Vloer- dak of gevelisolatie zijn dan goede oplossingen om het energielabel te verbeteren.

Ook staan een aantal mogelijke aanvullende energiebesparende maatregelen genoemd om de woning nog energiezuiniger te maken. Met behulp van het energielabel kan men de energiezuinigheid vergelijken van woningen. Dat kan interessant zijn als u een woning wilt gaan kopen, bij een woning met een lage score (bijv. G)  heeft u immers een hogere energierekening in vergelijking met een zelfde soort woning met een hogere score.

Wat is een Energie-index?

Voor het energielabel wordt een Energie-Index berekent.  Op basis van de gebouweigenschappen, gebouwgebonden installaties en een gestandaardiseerd bewoners/gebruikersgedrag wordt een berekening opgesteld. De uitkomst is een getal, de zogenaamde energie-index.Dit getal bepaalt in welke (energie) labelklasse de woning valt.

Een energielabel is soms wettelijk verplicht

Gaat u een woning verkopen of verhuren? Sinds 1 januari 2008 is het verplicht om daarbij het energielabel te leveren. Nederland moet dit jaar nog een Europese Richtlijn invoeren zodat geen enkele woning meer verkocht of verhuurd mag worden zonder het energielabel.

Laat u uw woning bij ons isoleren dan ontvangt u van ons kosteloos het energielabel van uw woning. Het energielabel is 10 jaar geldig.

Wat is het voordeel van een goede score?

Een hoge score op het energielabel stimuleert woningeigenaren om energiebesparende maatregelen te nemen. Een energiezuinige woning levert diverse voordelen op. Denk hierbij aan:

  • Een lagere energierekening.
  • Een goed geïsoleerde woning woont aangenamer.
  • U levert een positieve bijdrage aan het milieu.
  • Gebouwen en woningen met een hoge score op het energielabel verkopen of verhuren beter.