Garantie

Isolatie.com geeft u 10 jaar garantie op de aangebrachte isolatie. De garantie geldt voor het toegepaste isolatiemateriaal en voor de wijze van aanbrengen.
De garantieduur gaat in op het moment van de volledige betaling van het isolatiewerk. De garantie is overdraagbaar aan een eventuele volgende eigenaar. Een aanspraak op de garantie kan worden ingediend door de houder van het garantiebewijs onder overlegging van het origineel te samen met de betreffende factuur en betalingsbewijs.

ISOLATIE.COM GARANDEERT GEDURENDE DE GARANTIEPERIODE:

  • Deugdelijkheid van materiaal en wijze van toepassen.
  • Dat het isolatiewerk voldoet aan de kwaliteitseisen dan wel aan het daarover in de opdrachtbevestiging en in de toegezonden documentatie vermeldde.
  • De isolatiewaarde.
  • Geen aantasting van spouwmuurankers door spouwmuurisolatie.
×