Privacy Statement

PRIVACY

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website. Op deze pagina leggen wij u o.a. uit wat de Privacy Statement van Isolatie.com is. U kunt hier lezen hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Wij raden u dan ook aan deze pagina aandachtig door te lezen voordat u van onze website gebruik gaat maken. Als u gebruik maakt van onze website dan verklaart u akkoord te gaan met deze Pricacy Statement.

ALGEMEEN

Bescherming van de privacy van onze relaties is belangrijk voor ons. Voor zover er op ons wettelijke of andersoortige regels ter zake van privacy van toepassing zijn, zullen wij deze respecteren en naleven.

COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) is een onafhankelijk bestuursorgaan dat toezicht houdt op de naleving van de wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen. Hier staan bedrijven ingeschreven die zich houden aan de regels van de Wet Persoonsregistratie. Isolatie.com conformeert zich vrijwillig aan de regels van het CBP en staat derhalve niet geregistreerd bij het CBP.

HOE GAAN WIJ OM MET INFORMATIE?

ndien noodzakelijk gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen. Wij behouden ons het recht voor om uw IP adres te registreren indien wij problemen met de server moeten verhelpen. Uw IP adres kan gebruikt worden om algemene demografische informatie te verzamelen zodat het mogelijk is om bezoekersprofiel te definiëren en het gebruik van de site te evalueren. Deze informatie helpt ons bij het verder ontwikkelen van deze site, bijvoorbeeld op het gebied van design en lay-out. Uw persoonlijke gegevens kunnen altijd door u worden opgevraagd en indien nodig gewijzigd of verwijderd worden. De informatie die wij verzamelen, wordt gebruikt voor duidelijk kenbaar gemaakte doeleinden. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Isolatie.com gebruikt Secure Sockets Layer (SSL) om persoonlijke informatie veilig over het internet te versturen. De gegevens worden opgeslagen op een secure server waardoor de toegang tot de informatie alleen mogelijk is met authentificatie.

WELKE GEGEVENS?

Isolatie.com beperkt zich tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor communicatie met u. Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend, zal Isolatie.com de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voorzover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt.

BEVEILIGING

Isolatie.com draagt zorg voor een redelijke mate en vorm van beveiliging als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens van alle gegevensverzamelingen die mogelijk persoonsgegevens bevatten.

WIE HEBBEN TOEGANG TOT DE GEGEVENS?

Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door Isolatie.com zijn aangewezen binnen het kader van de hun opgedragen taken.

TEN SLOTTE

Als u zich na het lezen van bovenstaande informatie toch nog zorgen maakt over uw privacy tijdens een bezoek aan de website van Isolatie.com, neem dan gerust contact (link) met ons op.

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in bovenstaande Privacy statement.

×