Kunnen wij je helpen?

Krijg je niet gevonden wat je zoekt? Klik dan hier

Klantenvertellen

Wet Kwaliteitsborging in de bouw

Wet Kwaliteitsborging

Bewoners en gebruikers willen kwalitatief goede gebouwen. Met een laag energieverbruik en een goede brandveiligheid. Met de Wet Kwaliteitsborging wil de overheid meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden.

Bouwkwaliteit

Bouwkwaliteit is een breed begrip. “Voldoen aan de gestelde eisen” is de meest voor de hand liggende definitie die vaak wordt gegeven. Voor een integrale kwaliteitsborging is het van belang dat ook wordt gekeken naar:

  • Goed en deugdelijk werk (en de betekenis hiervan)
  • Voldoen aan de verwachtingen van de opdrachtgever

Het is niet de verantwoordelijkheid van de kwaliteitsborger om dit te bewaken. De kwaliteitsborger kijkt alleen naar het Bouwbesluit.

Het doel van de Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

Het belangrijkste doel van de Wkb is om de consument te beschermen.

Daarnaast zorgt de Wkb voor een prikkel voor de bouw om zelf kwaliteit te leveren. Uitvoerende partijen krijgen duidelijke verantwoordelijkheden en gaan van een papieren controle naar “As-built” controle.

De gevolgen van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wkb heeft gevolgen voor alle partijen in de bouwkolom. Dus voor alle bouwwerken, nieuwbouw, onderhoud en renovatie. Dat zijn niet alleen aannemers, gemeenten en corporaties en ontwikkelaars, maar ook onderaannemers, leveranciers, architecten, adviseurs, particuliere en overige opdrachtgevers.

Grootste impact op aannemers

De wet geldt voor iedere betrokkene in een bouwproject. Al raakt het met name de aannemerij en de gemeenten. Aannemers krijgen namelijk een verbreding van de aansprakelijkheid, de waarschuwingsplicht en de verplichte dossiervorming. Daarnaast zal de opdrachtgever zich er bewust van moeten zijn dat er bij de vergunningsaanvraag een kwaliteitsborger moet worden ingeschakeld. Terwijl gemeenten juist minder uitvoerende taken en verantwoordelijkheden krijgt.

Wanneer gaat deze wet van start?

De Wkb gaat naar verwachting vanaf 1 juli 2022 stapsgewijs in. De veranderingen uit de Wkb gelden naar verwachting tot en met 2024 alleen voor eenvoudige bouwwerken (in de laagste risicoklasse). Zoals eengezinswoningen en simpele bedrijfspanden.