Kunnen wij je helpen?

Krijg je niet gevonden wat je zoekt? Klik dan hier

Klantenvertellen

Rijnbeekflat Venlo

Vrijblijvend advies

Hulp bij subsidie

30% besparen

Ruime keuze producten

Rijnbeekflat Venlo: isoleren van ruim 1700 m2 spouwmuur

Op dit uitzonderlijke project is ruim 1700 m2 EPS gebonden parels aangebracht in de spouw. De gevels van het bijna 34 meter hoge complex zijn benaderd via mobiele verreikers.

Het complex

Het in 1972 gebouwde Venlose pand bleek na onderzoek een volledig lege spouw te bezitten en zijn er diverse luchtlekken rondom ramen vastgesteld.

Spouwmuurisolatie voor Rijnbeekflat Venlo

Ons advies was gestoeld op enerzijds de energetische mogelijkheden en anderzijds de haalbaarheid ten aanzien van geluidsreductie aangezien de flat omgeven is met drukke verkeerswegen. Hiernaast bleek er een grote behoefte vanuit de bewoners om de gevel aan te pakken. Men ervaarde een forse trek- en tocht met name rondom raam- en deurkozijnen. De oplossing: spouwmuurisolatie.

Doorlopende vloeren

Wanneer een pand hoger is dan 12,5 meter zijn wij als gecertificeerd isolatiebedrijf verplicht om een extern onderzoek te laten doen naar de bouwkundigheid van het gebouw. Dit is echter alleen noodzakelijk, wanneer de betonnen vloeren (dekken) niet doorlopen in de buitengevel.

Dit blijkt in het geval van de Rijnbeekflat wel het geval te zijn, waardoor isoleren per woonlaag/etage mogelijk bleek zonder een extern bouwkundig onderzoek te laten uitvoeren. Met andere woorden omdat de betonvloeren doorgestort lagen op het buitenblad, konden er eenvoudigweg geen grote spanningen ontstaan naar aanleiding van de isolerende maatregelen.

Geluidsreductie?

Vanzelfsprekend heeft het isoleren van de spouw een positief effect op de verlaging van geluidsoverdracht. De spouw van de Rijnbeekflat (ca. 6/7 cm) is geïsoleerd met EPS gebonden parels, welke in enige mate geluid van buitenaf absorberen. Eén van de wensen van de bewoners betrof het verlagen van met name geluiden van buiten.

Uitvoering op 34 meter hoogte

Zo zijn de eerste ca. 3 verdiepingen met ladders en -waar nodig- met rolsteigers benaderd. Het overgrote deel van de gevel is benaderd via 2 verreikers.

Allereerst zijn er 18 kunststof rijplaten geplaatst rondom het gebouw ter voorkoming van schade aan het parkgedeelte. Er is vervolgens begonnen aan de bovenzijde van het pand met isoleren en is er als het ware “zigzaggend” naar beneden verder geïsoleerd.

Thermische opname gevelvlakken

Op vraag van de opdrachtgever zijn er door een externe partij thermische opnames uitgevoerd van alle gevelvlakken. De resultaten hiervan bleken zeer positief, op geen enkel gevelvlak zijn afwijkingen (warmtelekken) geconstateerd waarmee aan is getoond dat onze werkzaamheden conform IKOB-Certificering zijn uitgevoerd.

Rijnbeekflat VVE
Kunnen we je helpen?